Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Pagină de pornire

Program de doctorat


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi este acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) conform Hotărârii de Guvern nr. 916/11.08.2005.

U.M.F. Iaşi organizează şi desfăşoară un doctorat de tip doctorat ştiinţific, iar doctoranzii pot obţine titlul de doctor în ştiinţe medicale în domeniile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

Doctoratul ştiinţific se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile generale şi de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat ştiinţific capacitatea:

  • de a înţelege sistematic şi comprehensiv domeniul de studiu şi de a utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu;
  • de a concepe şi iniţia un proiect de cercetare şi de a face managementul cercetării în condiţiile respectării deontologiei profesionale;
  • de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau internaţional, demostrat prin publicaţii ştiinţifice;
  • de a analiza critic, a evalua şi a face o sinteză a unor idei noi şi complexe;
  • de comunicare cu comunitatea profesională şi cu societatea civilă în contextul domeniului său de cercetare;
  • de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi culturale în contextul unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere.