Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Centrul Metodologic de Cercetare Medicală și Medicină bazată pe dovezi

Centrul Metodologic de Cercetare Medicală și Medicină bazată pe dovezi​​


Acesta este un centru de cercetare independent, înființat prin decizia nr. 580 din 10/10/2013 a rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi având ca obiective:

  • ​Dezvoltarea activităţilor de cercetare în domeniile ştiinţifice care investighează boli/ patologii ce reprezintă cauze majore de mortalitate/ morbiditate la nivel mondial precum şi domenii de intervenţie cu potenţial impact asupra stării de sănătate a populaţiei. 
  • Furnizarea de dovezi științifice pentru susținerea deciziilor și politicilor de sănătate prin elaborarea de metaanalize științifice și ghiduri terapeutice și prin crearea unui cadru funcţional de interacţiune și promovarea a transdisciplinarităţii (cercetător, clinician, metodologist). 125
  • Organizarea de programe de formare, ce includ cursuri de pregătire profesională în domeniul metodologiei cercetării medicale și suport în pregătirea studenților Școlii Doctorale.
  • Gestionarea bazelor de date medicale (studierea și monitorizarea bolilor) prin stabilirea de acorduri de colaborare cu Direcția de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor și unități medicale (ex. spitale) aflate în relații de colaborare cu Universitatea.
  • Promovarea şi inițierea acordurilor de cooperare între centre de cercetare științifică similare (ex. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Cochrane Colaboration Network sau Oxford Centre for Evidencebased Medicine-UK).
  • Oferirea de suport profesional şi standarde de cercetare științifică și publicare pentru a spori capacitățile științifice. Prezentarea acestor informații într-un mod abordabil și accesibil.
  • Identificarea şi cooptarea tinerilor specialişti cu maxim potenţial pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare.
  • Diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetării la nivel naţional şi internaţional.
  • Promovarea medicinei bazate pe dovezi în disciplinele medicale; cooptarea Societăților Naționale de specialitate (exemplu Societatea Națională de Cardiologie, Diabetologie, Oftalmologie, etc.) sau/și Direcțiilor de specialitate din Ministerul Sănătății în realizarea ghidurilor terapeutice naționale.
Echipa de cercetare
- Prof. Univ. Dr. Adrian Covic, coordonator știițific
- Șef lucr. Univ. Dr. Ionut Nistor, director executiv.
Servicii:
Asigură facilitățile de cercetare pentru membrii comunității academice din universitate (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți etc.) în domeniul medicinei bazate pe dovezi. ​​​