Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Centrul de Simulare DentSim și Robodent

Centrul de Simulare DentSim și Robodent​

​​

Centrul a fost înființat în cadrul Facultății de Medicină Dentară, prin proiectele cu finanţare europeană POSDRU/90/2.1/S/63942 „Stagii de pregătire practică pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii a studenţilor specializaţi în medicina dentară”, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă - Manager proiect, Prof. Univ. Dr. Norina Forna şi POSDRU/87/1.3/S/62208 „Centru de Formare Specialişti şi Resurse în Reabilitare Orală”, Axa prioritară 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare“, Numărul 87 - „Profesionişti în educaţie şi formare“ - Manager proiect, Prof. Univ. Dr. Norina Forna. Acesta oferă oportunități de cercetare în domeniul reabilitării orale și implantologiei.

Sistemul DENTSIM este la ora actuală cel mai avansat simulator stmatologic cu asistenţă computerizată, care permite simularea unor proceduri complexe de cariologie, endodonţie şi protetică, iar sistemul ROBODENT permite simularea intervenţiilor de Implantologie orală şi crearea planului de tratament pe baza CT-urilor sau a CBCT-urilor reale ale pacientului şi apoi realizarea efectivă a intervenţiilor, pe arcade artificiale sau chiar la pacient

Coordonator: Prof.univ. Dr. Norina Forna.
Obiective:
  • Instruirea studenților din programele de licență, masterat și doctorat în domeniul medicinei dentare și în particular al reabilitării orale și implantologiei prin simulatoare computerizate
  • Training pentru specialişti şi resurse în Reabilitare Orală – organizarea de cursuri postuniversitare anuale de pregătire în domeniul Reabilitării Orale, bazate pe abordarea interdisciplinară, holistică a acestui domeniu complex şi asistate de cele mai avansate tehnologii mondiale – sisteme de tele-medicină şi simulatoare computerizate
  • Cercetări de avangardă în domeniul Reabilitării orale şi al Implantologiei orale
Servicii: Asigură facilitățile de cercetare pentru membrii comunității academice din universitate (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți etc.) în următoarele domenii:
  • ​imagistică medicală;
  • telemedicină și tehnologii E-Health;
  • vizualizare, simulare computerizată în medicina dentară și asistență. ​