Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală – CEMEX

Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală – CEMEXCentrul a fost înființat în anul 2014 de către Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, în calitate de beneficiar, prin proiectul “Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală – CEMEX”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, axa prioritară 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare”, operațiunea 2.2.1 – “Dezvoltarea infrastructurii de CD existente și crearea de noi infrastructuri”, în baza contractului de finanțare nr. 635/12.03.2014, cod SMIS-CSNR 48880, încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”. CEMEX este un centru de medicină experimentală, de cercetare fundamentală și aplicativă, pentru studii pe animale de laborator, unic în România, al cărui scop este de a dezvolta la înalt nivel cercetările efectuate pe modele animale.

Obiective:
 • Creșterea calității și eficienței activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, în vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate și promovării competitivității economice cu impact în industria farmaceutică;
 • Creșterea capacitații de cercetare prin modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (C-D) in scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional prin: crearea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare complexe prin modernizarea și extinderea spaţiilor existente, precum și dotarea lor cu echipamente înalt tehnologice competitive pe plan internațional in domeniul biomedical, al cercetărilor științifice fundamentale și aplicative pe animale de laborator;
 • Dezvoltarea pe termen lung de colaborări cu alte structuri de cercetare clinică și fundamentală (universități, institute de cercetări farmaceutice și biotehnologie) în vederea obținerii de rezultate științifice la nivel național și european, cu aplicații directe în industria farmaceutică și biomedicală.
 • Îmbunătățirea calității și eficientei activității de C-D desfășurate în instituție în scopul stimulării ofertei de servicii performante pentru întreprinderi prin dezvoltarea de terapii inovative in patologie, elaborarea de studii de cercetare medicală în farmacologia fundamentală și farmacogenomică, validarea de noi protocoale de investigații, screening și tratament prin studii de medicină experimentală;
 • Obținerea de brevete și patente din activitatea de cercetare care să permită înființarea de spin-off-uri și participarea la noi proiecte de finanțare;
 • Obținerea certificatului Good Laboratory Practice (GLP) care va permite centrului de cercetare acces la finanțări externe publice și private, creșterea notorietății UMF pe plan internațional;
 • Recunoașterea națională și internațională a certificatelor emise de centru in scopul liberei circulații a produselor medicamentoase românești și străine;
 • Creșterea competitivității producătorilor de medicamente și din industria biomedicală ca urmare a posibilității de realizare de studii și testare medicamente in noul centrul creat;
 • Funcționarea ca punct regional de contact/diseminare de informații și know-how în domeniul medicamentelor și a tehnicilor inovante de diagnostic;
 • Atragerea de specialiști, doctoranzi și tineri cercetători prin crearea de noi posturi pentru cercetători în domeniu, întărirea capacitații administrative a centrului și a participării la proiecte de cercetare comune la nivel național și european;
 • Dezvoltarea unui centru de instruire și pregătire în domeniul medicinei experimentale prin crearea noii infrastructuri care să asigure legătura între mediul academic și industriile de specialitate farmacologică și biomedicală și care va permite realizarea programelor de cercetare în sănătate precum și integrarea în programele internaționale;
 • Formarea de specialiști în domeniul activităților de standardizare, evaluare și certificare a conformității medicamentelor;
 • Crearea unei baze materiale solide de înalt nivel pentru dezvoltarea cercetărilor realizate de tinerii doctoranzi din cadrul UMF Iași.
 • Constituirea unei unități de referința pe plan național în investigațiile de biomedicale in vivo. În condițiile în care tendința actuală este implementarea în rutină (investigații clinice, de medicina legală, de studiu a calității ecosistemului biologic, epidemiologie, etc.) a acestui nivel de investigație, considerăm că fructificarea expertizei noastre în aceasta direcție devine o prioritate.
 • Consolidarea profunzimii și a spectrului in studiul medicamentelor, ce va constitui miezul studiilor de cercetare finanțate prin granturi ulterioare. În condițiile în care cvasimajoritatea temelor europene de cercetare medicala de succes angajează studii biomedicale profunde, șansele centrului de cercetare de a accesa programe similare depind de alinierea infrastructurii investigaționale în direcțiile angajate de centrul pentru care aplicăm.
 • Utilizarea tehnologiilor oferite de centru în analiza curentă în farmacologie fundamentală și farmacogenomică în cadrul studiilor de cercetare medicală aprobate pentru derulare. Experiența deținută în domeniul farmacologiei fundamentală va asigura un beneficiu științific și medical maxim, și returnează în plan social o contribuție importantă a eforturilor financiare ale cercetării.
 • Atragerea fondurilor alocate la nivel național și internațional către susținerea cercetării în sfera biomedicală – farmacologie fundamentală și imagistică medicală avansată, studiul medicamentelor și utilizarea lor preclinică, va contribui pe termen lung la reducerea costurilor totale în domeniul sănătății publice, la îmbunătățirea stării de sănătate a populației și la promovarea competitivității economice intre producătorii de medicamente și biotehnologie implicați, ceea ce corespunde implementării conceptului de Dezvoltare Durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord Est
Coordonator:
- CS I, Prof. Univ. Dr. Bogdan Ionel TAMBA
Echipa de cercetare:
- CS I Dr. Prof. Univ. Dr. Bogdan Ionel Tamba
- CS II Dr. Gianina Dodi
- CS III Dr. Ioannis Gardikiotis
- CS III Dr. Asist. Univ. Dr. Andrei Luca
- CS III Dr. Cosmin-Teodor Mihai
- CS III Dr. Gabriela-Dumitrița Stanciu
- CS III Dr. Raluca Ștefănescu
- CS III Dr. Cristina-Mariana Urîtu
- ACS Drd. Florina-Daniela Cojocaru
- Prof. Univ. Dr. Radu ILIESCU
- Prof. Univ. Dr. Veronica Bild
- Asist. Univ. Dr. Teodora Alexa-Stratulat
- Asist. Univ. Dr. Ionuț Tudorancea

Servicii
Asigură facilitățile de cercetare in vitro sau pe animale de laborator mici și mijlocii pentru membrii comunității academice din universitate (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți etc.):
 • Imagistica PET / IRM pentru animalele mici și mijlocii
 • Investigații cu ultrasunete pentru animale mici
 • Investigarea radiologică (pentru animalele mari)
 • Studii de telemetrie
 • Investigarea patologiei cardiovasculare
 • Bioanaliză și investigarea metabolismului medicamentelor
 • Studii farmacocinetice și farmacodinamice
 • Investigarea mecanismelor implicate în durere
 • Investigarea mecanismelor de acțiune ale drogurilor
 • Investigarea efectelor toxicologice și teratologice pentru medicamente, dispozitive medicale sau biotehnologii.
 • Cercetări de nanotehnologie
 • Studii de histologie
 • Studii de imagistică celulară
 • Servicii educaționale și multimedia
 • Chirurgie experimentală (animale mici și mari)
Echipamente:
 • PET / IRM pentru animale mici
 • Sistem de ultrasunete pentru animale mici (Ecograf)
 • Sistem radiologic C-Arm
 • Sistem complet de ventilație automată pentru cuști
 • Sistem complet de studiu de comportament pentru șobolani și șoareci
 • Echipamente pentru studiul durerii
 • Real-Time PCR 7500 Fast
 • Bioanalizator Agilent 2100
 • MALDI-TOF AbSciex
 • Spectrometru de masă Agilent.
 • Echipament de Spectroscopie și imagistică Terahertz
 • Microscop inversat cu contrast de fază NICON Eclipse TS2
 • Numărător automat de celule NEXCELOM Cellometer mini
 • Microplate reader Biochrom EZ400  Reactor de sinteză