Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Centru de cercetare în Bioinginerie și Biotehnologii medicale

​​Centru de cercetare în Bioinginerie și Biotehnologii medicale​​​


Centrul functionează în cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală și a fost înființat prin integrarea resursei umane cu experienţă ȋn domeniul biotehnologiilor medicale şi a infrastructurii existente.

Obiective:

  • Promovarea de noi valențe ale cercetării multidisciplinare, în scopul creșterii eficienței economice a biotehnologiilor pentru producerea de antibiotice, aminoacizi și vitamine, cu utilizări farmaceutice, alimentare și cosmetice prin metode neconvenționale
  • Utilizarea biotehnologiei pentru optimizarea proceselor de biosinteză a unor compuși biologici, ca prioritate pentru industria medicală

Servicii: Asigură facilitățile de cercetare pentru membrii comunității academice din universitate (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți etc.) în următoarele domenii:

  • Bioseparări (separarea compușilor biosintetici prin extracție lichid-lichid cu și fără reacție chimică, extracție și transport prin membrane lichide - pertracție liberă și facilitată, extracție directă din lichide de fermentație)
  • Biotehnologii medicale (metaboliți primari și secundari: proprietăți, mecanisme de biosinteză, aplicații farmaceutice, biotehnologii)
  • Inginerie biochimică (hidrodinamica lichidelor de fermentație, distribuția amestecării, transfer de masă, bioreactoare neconvenționale cu celule imobilizate)
  • Fermentația compușilor bioactivi
  • Sinteză organică fină, sinteze de compuşi heterociclici potenţial biologic activi
  • Analiza clinică.

Personalul implicat Coordonator:
Prof.univ.dr. Anca Galaction

Echipa de cercetare
- Șef lucr. Dr. Corina Cheptea
- Șef lucr. Dr. Marin Zagnat
- Asist. Dr. Mădălina Poștaru
- Asist. Dr. Dragoş Scripcariu
- Asist. Dr. Sȋnziana Butnaru - Moldoveanu
- Asist. Dr. Iustina Avram
- Bioing. Constantin Munteanu