Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Unitate de cercetare în Științe Farmaceutice

​​Unitate de cercetare în Științe Farmaceutice

​​​​

Obiective:  Cercetarea științifică în domeniul ştiinţelor farmaceutice prin izolarea, sinteza şi semisinteza de compuşi bioactivi, controlul calităţii plantelor medicinale, a preparatelor din plante medicinale şi produselor farmaceutice  Cercetare științifică în domeniul dezvoltării produselor farmaceutice inovatoare cu cedare modificată prin formulări de tipul sistemelor particulate pe bază de polimeri biodegradabili și biocompatibili și a formelor farmaceutice orale cu cedare modificată  Cercetare științifică în domeniul dezvoltării formelor farmaceutice topice cu cedare convențională și modificată de uz terapeutic și cosmetic  Studii de farmacologie şi toxicologie

Coordonator: Prof. Univ. Dr. Anca MIRON

Echipa de cercetare
- Prof. Univ. Dr. dr. Anca Miron
- Prof. Univ. Dr. Monica Hăncianu
- Asist. Dr. Adriana Trifan
- Asist. Dr. Adina Grădinaru
- Prof. Univ. Dr.Lăcrămioara Ochiuz
- Prof. Univ. Dr. Veronica Bild
- Conf. Dr. Luminița Agoroaei
- Conf. Dr. Ana Clara Aprotosoaie
- Conf. Dr. Carmen Gafițanu
- Conf. Dr. Grațiela Popa
- Conf. Dr. Cătălina Stan
- Conf. Dr. Cornelia Mircea
- Conf. Dr. Andreia Corciovă
- Conf. Dr. Bianca Ivănescu
- Șef Lucr. Dr. Delia Bulea
- Șef Lucr. Dr. Oana Cioancă
- Asist. Dr. Cristina Lungu
- Asist. Dr. Andreea Crețeanu
- Asist. Dr. Monica Iliuța Stamate
- Asist. Dr. Maria Drăgan
- Asist. Dr. Cristina Iancu
- Asist. Dr. Monica Neamțu
- Asist. Dr. Oana Arcan
- Asist. Dr. Alexandru Vasincu
- Asist. Dr. Ioana Cezara Grigoriu Caba
- Asist. Dr. Magdalena Bîrsan
- Asist. Drd. Ababei Daniela
- Asist. Drd. Alexandra Bujor

Servicii: Asigură facilitățile de cercetare pentru membrii comunității academice din universitate (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți etc.) în următoarele domenii:

 • ​Izolarea și caracterizarea compușilor bioactivi din surse de plante, controlul calității plantelor și a produselor vegetale, analiza fitochimică a plantelor și extractelor de plante, evaluarea activității antioxidante prin metode in vitro
 • Evaluarea inhibării enzimei prin teste in vitro
 • Determinarea markerilor pentru stresul oxidativ și a metaboliților din probele biologice
 • Screeningul activității antinociceptice a produselor farmaceutice sau a produselor pe bază de plante
 • Studii de activitate antiinflamatorie a produselor farmaceutice sau a produselor pe bază de plante
 • Dezvoltări farmaceutice de tipul: sistemelor particulate pe bază de polimeri biocompatibili, formelor farmaceutice orale cu cedare modificată și convențională, formelor farmaceutice topice de uz terapeutic, formelor farmaceutice de uz cosmetic și dermatocosmetic
 • Cercetări experimentale privind toxicitatea acută, subacută și cronică a produselor farmaceutice sau a produselor pe bază de plante la diferite specii de animale de laborator cu / fără colectarea de probe biologice
 • Colectarea de eșantioane biologice în diferite modele animale, altele decât cele pentru cercetarea toxicologică, în vederea examinării histopatologice sau a determinării biomarkerilor
 • Evaluarea in vitro și in vivo a fiziopatologiei pe modele animale normale și patologice legate de tractul digestiv
 • Evaluarea experimentală a activității diuretice a produselor farmaceutice sau a produselor pe bază de plante la șobolan
 • Evaluarea experimentală a eliminării renale a produselor farmaceutice / produselor pe bază de plante sau a compușilor metabolici (endogeni sau exogeni) la șobolan
 • Evaluarea experimentală a acțiunii produselor farmaceutice / pe bază de plante cu C.N.S. influența asupra testelor de agilitate și a acțiunii hipotonice asupra mușchilor striați în animalele experimentate de laborator
 • Analiza compușilor toxici (inclusiv a substanțelor medicamentoase) din probele biologice
 • Determinarea indicatorilor biotoxicologici și parametrii stresului oxidativ
 • Determinarea poluanților chimici din substraturi vegetale (ciuperci sau alte substraturi)
 • Instruire și consultanță în domeniul legislației farmaceutice și deontologiei.