Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Unitatea de cercetare pentru Chimia medicamentului, Chimia alimentului și a mediului înconjurător

Unitatea de cercetare pentru Chimia medicamentului, Chimia alimentului și a mediului înconjurător​


Această unitate de cercetare funcționează în cadrul Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, Iași și permite derularea unui număr mare de cercetări în domeniul farmaceutic.

Obiective:

 • Cercetarea științifică în domeniul medicamentului, alimentului și mediului înconjurător
 • Dezvoltarea, caracterizarea fizico-chimică și biologică de noi molecule biologic active
 • Îmbunătățirea profilului farmacologic și farmacocinetic al substanțelor active prin utilizarea biopolimerilor ca sisteme de transport cu eliberare la țintă
 • Derularea de studii privind siguranța alimentului și gradul de poluare a diferitelor surse de apă și sol.

Coordonator:
Prof. Univ. Dr. Lenuța PROFIRE

Echipa de cercetare:
Prof. Univ. Dr. dr. Lenuța Profire
Prof. Univ. Dr. Gladiola Tântaru
Prof. Univ. Dr. Nela Bibire
Prof. Univ. Dr. Baican Mihaela
Conf. Dr. Georgiana Taușer
Conf. Dr. Gabriela Tătărîngă
Conf. Dr. Alina Ștefanache
Conf. Dr. Dan Lupașcu
Conf. Dr. Mihai Apostu
Conf. Dr. Adrian Florin Șpac
Șef lucr. Dr. Ionela Daniela Morariu
Șef lucr. Dr. Mădălina Vieriu
Șef lucr. Dr. Florentina Lupașcu
Șef lucr. Dr. Ioana Vasincu
Șef lucr. Dr. Florina Crivoi
Asist. Dr. Maria Apotrosoaei
Asist. Dr. Andreea Iacob
Asist. Dr. Sandra Constantin
Asist. Dr. Ana Maria Zbancioc
Asist. Dr. Alexandra Jităreanu
Asist. Dr. Alina Panainte
Asist. Dr. Simona Gherman
Asist. Dr. Daniela Zavastin
Asist. Dr. Bogdan Gabriel Șlencu
Asist. Dr. Liliana Avasîlcăi
Asist. Dr. Diana Lăcătușu
Asist. Dr. Monica Miftode

Servicii: Asigură facilitățile de cercetare pentru membrii comunității academice din universitate (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți etc.) în următoarele domenii:

 • Sinteza, analiza fizico-chimică și spectrală a unor noi compuși organici bioactivi, în special din clasa compuților heterociclici
 • Evaluarea efectelor biologice ale compușilor bioactivi prin metode in vitro și in vivo
 • Dezvoltarea unor noi sisteme de tip polimer-medicament și determinarea cantitativă a compușilor activi prin metode spectrofotometrice
 • Dezvoltarea de metode pentru îmbunătăţirea biocompatibilităţii suprafeţelor polimerice. Dezvoltarea de biosenzori folosind substrat polimeric. Influenţa reciprocă polimeri/mediu înconjurator
 • Dezvoltarea de metode analitice performante aplicate în cercetarea unor substanţe farmaceutice din diverse clase terapeutice (UV-VIS, IR, SAA, metode cromatografice) şi validarea acestora
 • Descriptori moleculari cu software diferite
 • Analiza fizico-chimică și expertiza calității apei
 • Calitatea, siguranța, nutriția și expertiza de reglementare și analiza fizico-chimică a produselor alimentare
 • Evaluarea riscurilor de mediu pentru medicamente​​​