Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Biblioteca universitară - restituire publicații

​​​Biblioteca universitară - restituire publicații​​

​În atenția studențilo​​r de la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa" Iași

Stimați studenți,

După cum bine știți, la finalul fiecărui semestru se restituie Bibliotecii (sediul din strada Vasile Alecsandri nr.7, Iași) manualele de curs și de lucrări practice, iar la final de an se restituie toate cărțile împrumutate de la bibliotecă, până la data de 31 iulie.
Dată fiind situația actuală, vom accepta restituirea publicațiilor împrumutate până cel târziu la data de 14 august 2021. După data de 14 august se vor practica amenzi de întârziere în conformitate cu legislația actuală și Decizia Consiliului de Administrație nr. 503​ / 13.05.2020 - respectiv 1 leu/zi/publicație).

Pentru a veni în sprijinul studenților care au plecat deja din Iași – restituirea publicațiilor împrumutate se va putea face și prin curierat rapid pentru expedițiile externe (din afara României) și prin curierat rapid sau prin colet postal (expediat cu confirmare de primire) pentru expedițiile de interne.

Pe lângă publicații, coletul va conține:

Declarația pe proprie răspundere a trimiterii coletului
, care trebuie să cuprindă:
Numele și prenumele studentului
Nr. Telefon / e-mail
​Facultatea / Anul de studiu / RO/EN/FR.
Lista publicațiilor expediate (titlul publicației, autorul, anul publicării, cota/uzual nr.).
Nr. total de publicații expediate.
Data expedierii.
Semnătura expeditorului.

Coletele vor fi expediate pe adresa:
Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa" Iași, Str. Vasile Alecsandri nr. 7, cod postal 700054, Iași, România
În atenția Director Biblioteca Universitară
Ing. Carmen Bonciu

Atenție! Confirmarea de primire a coletului validează primirea coletului, dar nu și a conținutului.
Coletul va fi deschis în prezența a cel puțin 2 bibliotecari, desemnați de directorul bibliotecii pentru a verifica conținutul și a efectua restituirea.
În situația în care la deschiderea coletului se constată discrepanțe între lista publicațiilor din declarație și publicațiile expediate, expeditorul va fi anunțat prin e-mail, eventual și telefonic de lipsa publicațiilor și se va notifica pe declarația primită constatările efectuate, inclusiv întârzierea restituirii publicațiilor (calculată în număr zile, ca diferență între data primirii coletului-considerată data restituirii și data de 14 august 2020 stabilită ca dată limită pentru restituirea publicațiilor). Declarațiile precum și notificările expediate prin e-mail vor fi păstrate ca dovadă până la lămurirea neclarităților. Taxele de întârziere pentru publicațiile primite prin curierat/postă vor fi achitate până la data de 30.09.2020 la sediul bibliotecii. În lipsa unei declarații corect completate cu toate datele solicitate, publicațiile nu vor fi considerate restituite.
Prin alegerea acestui tip de restituire, expeditorul își asumă achitarea integrală a cheltuielilor de transport/livrare și riscurile asociate expediției (pierderea coletului de către transportator).
Vă reamintim că, indiferent de modul în care sunt returnate (direct sau prin expediție poștală), nu se acceptă restituirea publicațiilor deteriorate (cărți rupte, subliniate, cu foi lipsă), mai ales la publicațiile nou intrate în bibliotecă (publicații intrate în ultimii 4 ani). Cărțile deteriorate vor trebui înlocuite cu exemplare noi.
În situații speciale, pot fi restituite cărți în numele altei persoane, dar soluționarea eventualelor probleme (întârzieri la restituire, publicații deteriorate sau pierdute, etc.) se va face doar la sediul bibliotecii universității în prezența persoanei care a împrumutat publicațiile sau a unei persoane desemnate de aceasta.