Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Procedura de lucru privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituți

Procedura de lucru privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate


Prezenta procedură are ca scop stabilirea normelor, regulilor și instrucțiunilor pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților de recunoaștere automata, de către Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate.

Documente necesare
- Act de identitate / pașaport
- Diploma de doctor
- Atestat de recunoaștere
- Dovada funcției didactice
- Curriculum Vitae
- Dovada plății taxei de evaluare
- Cerere recunoaștere funcție didactică​​

CAI DE ATAC
Solicitantul poate formula contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului evaluării dosarului de recunoaștere. Contestația se formulează în scris, conform modelului inclus în procedură, se încarcă pe platformă și/sau se transmite la adresa de e-mail rectorat@umfiasi.ro
Comisia de contestații se întrunește în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea contestației și în termen de 5 zile lucrătoare, comunică solicitantului, prin e-mail, soluția la contestația formulată.

Împotriva deciziei de recunoaștere poate fi formulată cale de atac la instanțele de judecată, conform regulilor de drept aplicabile.


Procedura pentru Echivalarea/recunoaşterea diplomelor de doctorat poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic​.​​

DATE DE CONTACT
Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România
Telefon:+40 (232) 30 1640, +40 (232) 30 1640
e-mail: camelia.ursachi@umfiasi.ro