Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe, obținute în străinătate

​Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe, obținute în străinătate​


Prezenta procedură are ca scop stabilirea normelor, regulilor și instrucțiunilor pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților de recunoaștere automată, de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

Procedura se aplică diplomei de doctor și titlului de doctor în științe, documente emise de către universități de prestigiu din alte state, care fac parte din lista universităților de prestigiu aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic, în conformitate cu cadrul legislativ național și european.

Documente necesare
​- Curriculum Vitae
- Lista lucrărilor publicate în relație cu teza de doctorat
- Act de identitate și dovada schimbării numelui dacă este cazul
- Diploma de doctor
- Cerere pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe, obținute în străinătate
​-​ Chitanța care atestă plata taxei de procesare

​​

CĂI DE ATAC
Solicitantul poate formula contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului evaluării dosarului de recunoaștere. Contestația se formulează în scris, conform modelului inclus în procedură și se încarcă pe platforma PCUe și/sau se transmite la adresa de e-mail rectorat@umfiasi.ro. Comisia de contestații se întrunește în maximum 48 de ore de la depunerea contestației și, în termen de 3 zile lucrătoare, comunică solicitantului, prin e-mail, soluția la contestația formulată.

Împotriva deciziei de recunoaștere poate fi formulată cale de atac la instanțele de judecată, conform regulilor de drept aplicabile.


​Procedura pentru Echivalarea/recunoaşterea diplomelor de doctorat poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.​

DATE DE CONTACT
Strada Universității nr. 16 700115, Iași, România
Secretar Șef Universitate - Gabriela Cuciureanu
Telefon: +40 (232) 30 1603
Fax: +40 (232) 30 1640
E-mail: rectorat@umfiasi.ro​​​